ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 13 แห่ง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2562 Mon, 02/25/2019 - 13:16
ขทช.ตรัง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน งานก่อสร้างถนนลาดยาง สายเชื่อมต่อสะพานข้ามแม่น้ำตรัง อ.รัษฎา จ.ตรัง เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 Tue, 02/19/2019 - 07:05
สทช.ที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Mou) ถนนสาย นศ.4020 แยก ทล.4013 - บ.บางท่าพระ อ.เมือง,ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2562 Sat, 02/16/2019 - 01:01
สทช.ที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Mou) ถนนสาย ชพ.024 ถนนเชิงลาดข้ามคลองสวี จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2562 Sat, 02/16/2019 - 01:01
สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ถนนสาย แยก ทล. 107 - ดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2562 Sat, 02/16/2019 - 01:01
สทช.ที่ 11 (สุราษฏร์ธานี) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Mou) ถนนสายแยก ทล. 4 - น้ำตกเก้าชั้น อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2562 Fri, 02/15/2019 - 15:59
ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงโครงการ สาย พท.1002 แยก ทล. 4 - บ.คู อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 Thu, 02/14/2019 - 15:56
สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการปรับปรุงถนนบ้านนาน้อย - บ.หนองเต่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 Thu, 02/14/2019 - 15:56
ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พท.2030 แยก ทล. 41 - บ.คลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 Thu, 02/14/2019 - 15:56
สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ถนนสายแยก ทล. 107 - บ.หนองขวาง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 Thu, 02/14/2019 - 15:56

Pages