home
>>
ข่าวภารกิจ ทช.

ข่าวภารกิจ ทช.

กรมทางหลวงชนบทเผย ครม.เห็นชอบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา, พัทลุง และโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา จ.กระบี่ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 2566 นี้

กรมทางหลวงชนบท คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2564 ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนน 16 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เสริมศักยภาพการคมนาคมขนส่งระหว่าง จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับการคมนาคมอย่างยั่งยืน รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างทางลัดไปศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม คืบหน้า 90 % คาดแล้วเสร็จต้นปี 2566

กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จัดเจ้าหน้าที่นำเครื่องมือเครื่องจักร เข้าทำความสะอาดทางระบายน้ำบริเวณถนนสาย สฎ.4009 อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท เฝ้าระวังรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมกำลังคนและเครื่องมือเครื่องจักร เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนสาย นศ.4095 อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท รับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร เร่งเสริมไหล่ทางบนถนนสาย ปข.2004 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป้องกันน้ำกัดเซาะเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมคอสะพานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา หลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด พร้อมซ่อมแซมสายทางที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็วตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท เผยสายทางในโครงข่ายที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จ.ภูเก็ต สามารถสัญจรผ่านได้ปกติแล้ว พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนทันทีหลังน้ำลด เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม