Menu
home
>>
ข่าวภารกิจ ทช.

ข่าวภารกิจ ทช.

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองบองอ จ.นราธิวาส ร่นระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง หมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมทางหลวงชนบท ติดตามสถานการณ์ความเสียหายเหตุอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำแตกอย่างใกล้ชิด จัดเจ้าหน้าที่รับมือน้ำท่วมบริเวณถนนสาย มค.4007 และสาย มค.3002 จ.มหาสารคาม อย่างเร่งด่วน พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน

เปิดใช้แล้ว !! สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม กรมทางหลวงชนบท เพิ่มศักยภาพการเดินทางระหว่างตำบลให้สมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

Skip to content