Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) พร้อมด้วยนายเจษฎา วินสนผู้อำนวยการกองแผนงาน นายสิทธิชัย ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย นายเดโช ชนะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเน้นย้ำให้อำนวยความสะดวกในสายทางที่มีการจราจรหนาแน่นลดการเกิดอุบัติเหตุภายใต้หัวข้อรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวกปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน” โดยมีนายพิสุทธิ์ สุทธิพูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวง และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content