Menu
home
>>
ขทช.พะเยา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน MOU โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสาธารณะ อำเภอปง จังหวัดพะเยา

นายธีรภัทร์ สีงาม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน MOU เพื่อชี้แจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการประชุมมาประกอบการดำเนินงานโครงการ  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

ขทช.นครศรีธรรมราช จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต งานบำรุงถนนสาย นศ.3098 แยกทางหลวงหมายเลข 403 – บ้านเขื่อนหก อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ขทช.นครศรีธรรมราช จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการงานบำรุงถนนสาย นศ.3050 แยกทางหลวงหมายเลข 401 – บ้านนอกท่าอำเภอเมือง,พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตอนที่ 1)

Skip to content