Menu
home
>>
สทช.ที่ 11 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

วันที่ 12 เมษายน 2567 นายพิสุทธิ์ สุทธิพูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 “เดินทางทั่วไทย คมนาคมสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจบริการประชาชน” แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายวีระ ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content