Menu
home
>>
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองบองอ จ.นราธิวาส ร่นระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง หมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมทางหลวงชนบท ระดมเจ้าหน้าที่ติดตั้งสะพานเบลีย์บนถนนสาย มค.4007 จ.มหาสารคาม หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เร่งบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่ คาดติดตั้งเสร็จคืนนี้

กรมทางหลวงชนบท ติดตามสถานการณ์ความเสียหายเหตุอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำแตกอย่างใกล้ชิด จัดเจ้าหน้าที่รับมือน้ำท่วมบริเวณถนนสาย มค.4007 และสาย มค.3002 จ.มหาสารคาม อย่างเร่งด่วน พร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่18 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของแขวงฯ ซึ่งอยู่ในสังกัด สทช.ที่ 18 (สุพรรณบุรี) ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

Skip to content