Menu
home
>>
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

อื่นๆ

ขทช.นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน และ ปล่อยรถเคลื่อนที่เร็ว ลาดตระเวนในพื้นที่ ที่มีจุดเสี่ยงอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวก และ ปลอดภัย แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2567

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) ก่อนเริ่มโครงการงานบำรุงถนนสาย อบ.5066 แยกทางหลวงชนบท อบ.4001 จ.อุบลราชธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content