Menu
home
>>
แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 62

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
การรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ.สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 วันศุกร์,22 ก.พ. 2562 – 15:13
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 วันศุกร์,22 ก.พ. 2562 – 15:13

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 61

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ.สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 วันศุกร์,22 ก.พ. 2562 – 10:13
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ.สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 วันศุกร์,22 ก.พ. 2562 – 10.00
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ.สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 วันอังคาร,17 มี.ค. 2561 – 11:23
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ.สิ้นสุดไตรมาสที่ 1  วันจันทร์,29 ม.ค. 2560 – 10:52
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 (แผนบูรณาการ) วันจันทร์,16 ต.ค. 2560 – 15:13
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 (หน้า 1-728) วันจันทร์,16 ต.ค. 2560 – 15:13

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 60

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ.สิ้นสุดไตรมาสที่4 วันศุกร์,3 พ.ย. 2560 – 14:45
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ.สิ้นสุดไตรมาสที่3 วันพุธ,2 ส.ค. 2560 – 14:18
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ.สิ้นสุดไตรมาสที่2 วันอังคาร,2 พ.ค. 2560 – 11:15
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ.สิ้นสุดไตรมาสที่1 วันพฤหัสบดี,19 ม.ค. 2559 – 10:10
แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วันอังคาร,1 พ.ย. 2559 – 15:41
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ วันอังคาร,1 พ.ย. 2559 – 15:41
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันพุธ,19 ต.ค. 2559 – 10:32
แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ วันอังคาร,11 ต.ค. 2559 – 14:29
Skip to content