Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ประจำปีงบประมาณ 2565

(24 ส.ค. 66) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน SME – GP Day “รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด 30 หน่วยงานแรก ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาอุตสาหกรรมฯ ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2566 ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท มีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ซึ่งกรมทางหลวงชนบท เป็นหน่วยงานที่มีวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs สูงสุดตามที่กำหนด ณ Hall 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content