Menu
home
>>
สทช.ที่ 11 ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายพิสุทธิ์ สุทธิพูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 “เดินทางทั่วไทย คมนาคมสะดวก ปลอดภัย   ใส่ใจบริการประชาชน” แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content