Menu
home
>>
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจบริการประชาชน”

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำเเหน่ง ในตำเเหน่งนักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการและนักวิเคราะห์นโยบายและเเผนปฏิบัติการ เเละกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำเเหน่งของกรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบท ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 เรื่อง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

Skip to content