Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 “เดินทางทั่วไทย คมนาคมสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจบริการประชาชน” แขวงทางหลวงชนบทชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายพิสุทธิ์ สุทธิพูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 นายรักชาติ บุหงาชาติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

 

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content