Menu
home
>>
ดาวน์โหลดอื่นๆ

ดาวน์โหลดอื่นๆ

–  ดาวน์โหลดภาพ Header สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร30 ต.ค. 60
–  ดาวน์โหลดภาพ Info Graphic ชุดที่ 1 การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีฯ17 ต.ค. 60
– ดาวน์โหลดโลโก้ลายน้ำกรมทางหลวงชนบท20 เม.ย. 60
– ดาวน์โหลดไวนิล”รณรงค์หยุดเผาหญ้าข้างทาง” ขนาด กว้าง 120 cm x ยาว 360 cm9 มี.ค. 60
– ดาวน์โหลดสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน22 ธ.ค. 59
– ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2560 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ขนาด 120X360 เซนติเมตร20 ธ.ค. 59
– กรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานในสังกัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
(ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดาวน์โหลดไฟล์เพื่อติดตั้งที่สำนักงานฯ รวมทั้งเว็บไซต์หน่วยงาน)
14 ต.ค. 59
– เกณฑ์การให้คะแนนโครงการประกวดภาพถ่ายสายทางและสะพานกรมทางหลวงชนบท26 ก.ค. 59
– โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงชนบท พร้อมโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์28 มิ.ย. 59
– โปสเตอร์ประกวดภาพถ่ายไฟล์ PSD 1 ก.ค. 59
– ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ04 ส.ค. 59
– ดาวน์โหลดป้าย 12 สิงหามหาราชินี 255902 ก.ค. 59
– ดาวน์โหลดไวนิล ปีมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในวโรกาสมหามงคลทรงครองราชย์ครบ 7 ทศวรรษ ปีพุธศักราช 255908 มิ.ย. 59
– ดาวน์โหลด Back Drop งานถนนดีทั่วไทย  ภาพที่ 1    ภาพที่ 2 
– 100 ปี คค.05 ส.ค. 54
– ถนนสีขาว13 มิ.ย. 54
– ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
– กษัตริย์นักพัฒนา24 พ.ค. 53
– สูจิบัตรโครงการถนนไร้ฝุ่น24 พ.ย. 52
– โลโก้กรม11 มิ.ย. 52
– โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ข้อจำกัดทรัพยากร ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 25636 ก.พ.63
– แบบก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 2554   19 ก.ค. 54
– การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในกิจกรรม ทช07 เม.ย. 54
– รายละเอียดครุภัณฑ์สำรวจของสทช.และทชจ.รวบรวมโดยกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ23 ธ.ค. 53
– รายงานประจำปี 5224 ส.ค. 53
– รายงานประจำปี 2553 ของกระทรวงคมนาคม10 พ.ค. 53
– powerpoint ประชุม VDO Conference ตัวชี้วัดรายบุคคล (สทช.)22 ธ.ค. 52
– ตัวอย่างตัวชี้วัดและเกณฑ์21 ธ.ค. 52
– รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการถนน16 ธ.ค. 52
– กรอบข้อเสนอส่วนกลาง 5316 ธ.ค. 52
– การออกแบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของสะพาน11 มิ.ย. 52
– เทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างสะพานปัจจุบัน11 มิ.ย. 52
– การสำรวจเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกสะพานและจัดช่วงสะพาน11 มิ.ย. 52
– การออกแบบฐานรากโดยใช้ข้อมูลการสำรวจดิน11 มิ.ย. 52
– การวิเคราะห์หน่วยแรงที่กระทำต่อสะพาน11 มิ.ย. 52
– การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกตามกฎหมาย11 มิ.ย. 52
– แผ่นพับประชาชนร่วมสังเกตขั้นตอนการก่อสร้าง11 มิ.ย. 52
– เอกสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถนน11 มิ.ย. 52
– รายงานประจำปี 255420 กพ. 55
– ประกาศสำนักงาน กพ.รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญฯ รุ่นที่ 12 / ดาวน์โหลดประกาศ / ดาวน์โหลดใบสมัคร24 กพ. 59
Skip to content