Menu

ข่าวภารกิจ ทช.

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โ …

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด Read More »

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง จ.เชียงราย กว่า 19 กิโลเมตร คืบหน้า 85% เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ สนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ก …

กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง จ.เชียงราย กว่า 19 กิโลเมตร คืบหน้า 85% เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ สนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ Read More »

กรมทางหลวงชนบท แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางบนสะพานกรุงเทพ ในคืนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

กรมทางหลวงชนบท แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางบนสะพานกรุงเทพ ในคื …

กรมทางหลวงชนบท แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางบนสะพานกรุงเทพ ในคืนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 Read More »

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการงานบำรุงถนนสาย กจ.6043 จ.กาญจนบุรี (ตอนที่1)

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการ …

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการงานบำรุงถนนสาย กจ.6043 จ.กาญจนบุรี (ตอนที่1) Read More »

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับถนนสาย พบ.1045 จ.เพชรบุรี เพิ่มศักยภาพการคมนาคม รองรับการเจริญเติบโตด้านการขนส่งระบบโลจิสติกส์ ให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินงานของโครงก …

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับถนนสาย พบ.1045 จ.เพชรบุรี เพิ่มศักยภาพการคมนาคม รองรับการเจริญเติบโตด้านการขนส่งระบบโลจิสติกส์ ให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Read More »

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับถนนสาย ชย.2018 จ.ชัยภูมิ ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการขนส่งผลผลิตทางเกษตรในจังหวัด รองรับการจราจรที่มากขึ้นในอนาคต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ดำเนินโค …

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับถนนสาย ชย.2018 จ.ชัยภูมิ ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการขนส่งผลผลิตทางเกษตรในจังหวัด รองรับการจราจรที่มากขึ้นในอนาคต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Read More »

กรมทางหลวงชนบท รับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิด จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเปิดเส้นทางถนนสาย ตก.4007 จ.ตาก หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก ระดมเจ้าหน้า …

กรมทางหลวงชนบท รับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิด จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเปิดเส้นทางถนนสาย ตก.4007 จ.ตาก หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย Read More »

กรมทางหลวงชนบท บำรุงถนนสาย นว.4048 จ.นครสวรรค์ (ตอนที่ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมในพื้นที่ ให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป – มา ได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินโครงการบำรุ …

กรมทางหลวงชนบท บำรุงถนนสาย นว.4048 จ.นครสวรรค์ (ตอนที่ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมในพื้นที่ ให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป – มา ได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น Read More »

กรมทางหลวงชนบท สืบสานโครงการหลวง ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3054 จังหวัดตาก 🌿จากเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของไทย สู่โครงการหลวงสองรัชกาล ✨️ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง “เลอตอ”✨️

กรมทางหลวงชนบท สืบสานโครงการหลวง ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3 …

กรมทางหลวงชนบท สืบสานโครงการหลวง ถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3054 จังหวัดตาก 🌿จากเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของไทย สู่โครงการหลวงสองรัชกาล ✨️ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง “เลอตอ”✨️ Read More »

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล เชื่อม จ.บุรีรัมย์ – จ.สุรินทร์ เร็วกว่าแผนบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร ช่วยร่นระยะทางจากเดิมกว่า 27 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้สัญจรได้ในปี 2567 นี้

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ก …

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล เชื่อม จ.บุรีรัมย์ – จ.สุรินทร์ เร็วกว่าแผนบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร ช่วยร่นระยะทางจากเดิมกว่า 27 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้สัญจรได้ในปี 2567 นี้ Read More »

Skip to content