ข่าวภารกิจ ทช.

กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงผิวจราจรในสายทาง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด หมวดบำรุงทางห …

กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงผิวจราจรในสายทาง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนเส้นทางสู่โครงการหลวง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ก่อสร้างถนนสายบ้านทุ่งยาว (ช่วงที่ 2) จ.เชียงราย คืบหน้ากว่า 57 % ยกระดับมาตรฐานเส้นทางและความปลอดภัยในการสัญจร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแ …

กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนเส้นทางสู่โครงการหลวง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ก่อสร้างถนนสายบ้านทุ่งยาว (ช่วงที่ 2) จ.เชียงราย คืบหน้ากว่า 57 % ยกระดับมาตรฐานเส้นทางและความปลอดภัยในการสัญจร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุมเข้มยานพาหนะน้ำหนักเกิน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเส้นทางในระยะยาว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้ …

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุมเข้มยานพาหนะน้ำหนักเกิน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเส้นทางในระยะยาว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนนสาย ตง.3022 จ.ตรัง 6 กิโลเมตร สนับสนุนการคมนาคมเชื่อมต่อ จ.สตูล เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทตรัง ดำเนินโครงก …

กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนนสาย ตง.3022 จ.ตรัง 6 กิโลเมตร สนับสนุนการคมนาคมเชื่อมต่อ จ.สตูล เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทาง …

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนตรวจตราความปลอดภัยบนถนนในพื้นที่ จ.ตาก

กรมทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีให …

กรมทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนตรวจตราความปลอดภัยบนถนนในพื้นที่ จ.ตาก Read More »

กรมทางหลวงชนบท จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนบนถนนสาย สค.2055 จ.สมุทรสงคราม เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนบนถนนสาย สค …

กรมทางหลวงชนบท จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนบนถนนสาย สค.2055 จ.สมุทรสงคราม เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนบนถนนในพื้นที่ จ.ชุมพร เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนบนถนนในพื้น …

กรมทางหลวงชนบท จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนบนถนนในพื้นที่ จ.ชุมพร เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนบนถนนในพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนบนถนนในพื้น …

กรมทางหลวงชนบท จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนบนถนนในพื้นที่ จ.เชียงราย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนบนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จ.ระยอง, จ.จันทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนบนถนนเฉลิมบ …

กรมทางหลวงชนบท จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวนบนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จ.ระยอง, จ.จันทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »