ข่าวภารกิจ ทช.

กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนสาย อจ.3022 จ.อำนาจเจริญ

กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดตั้งด่านตรวจ …

กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนสาย อจ.3022 จ.อำนาจเจริญ Read More »

กรมทางหลวงชนบท กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน

กรมทางหลวงชนบท กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สนับสนุนยุท …

กรมทางหลวงชนบท กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน Read More »

กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนการคมนาคมขนส่ง เพิ่มศักยภาพการเดินทางระหว่างอำเภอ

กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนการคมนาคมขนส่ง เพิ่มศักยภาพการเด …

กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนการคมนาคมขนส่ง เพิ่มศักยภาพการเดินทางระหว่างอำเภอ Read More »

กรมทางหลวงชนบท ร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ส่งเสริมการใช้กฎจราจรอย่างถูกต้อง จัดทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุบนถนน “โรงเรียนปลอดภัย นักเรียนไทยรักษาวินัยจราจร” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

กรมทางหลวงชนบท ร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ส่งเสริมการใช้ …

กรมทางหลวงชนบท ร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ส่งเสริมการใช้กฎจราจรอย่างถูกต้อง จัดทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุบนถนน “โรงเรียนปลอดภัย นักเรียนไทยรักษาวินัยจราจร” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา Read More »

กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

(28 มิ.ย.65) นายเจษฎา วินสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง …

กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน Read More »

กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ JICA ลงพื้นที่ถนนใน จ.สุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยทางถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ร่วมกับ แ …

กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ JICA ลงพื้นที่ถนนใน จ.สุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยทางถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างอำเภอ เพิ่มศักยภาพการเดินทางให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างอำเภอ เพิ …

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างอำเภอ เพิ่มศักยภาพการเดินทางให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น Read More »

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนถนนราชพฤกษ์ถนนนครอินทร์ รองรับการปรับความเร็วจำกัดไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามกฎกระทรวงคมนาคมและเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความป …

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนถนนราชพฤกษ์ถนนนครอินทร์ รองรับการปรับความเร็วจำกัดไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามกฎกระทรวงคมนาคมและเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท บำรุงถนนสาย ศก.4020 แยก ทล.2200 – บ้านกำแพง อ.ปรางค์กู่, อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่ง เพิ่มศักยภาพในการเดินของประชาชนให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลร …

กรมทางหลวงชนบท บำรุงถนนสาย ศก.4020 แยก ทล.2200 – บ้านกำแพง อ.ปรางค์กู่, อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่ง เพิ่มศักยภาพในการเดินของประชาชนให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยกระดับถนนสาย อบ.4072 แยก ทล.2172 – บ้านโนนกลอย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลร …

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยกระดับถนนสาย อบ.4072 แยก ทล.2172 – บ้านโนนกลอย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เสร็จสมบูรณ์ Read More »