ข่าวภารกิจ ทช.

กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนน 16 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เสริมศักยภาพการคมนาคมขนส่งระหว่าง จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล. …

กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนน 16 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เสริมศักยภาพการคมนาคมขนส่งระหว่าง จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่างกรมทางหลวงชนบท และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ร่วมกับ ห …

กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่างกรมทางหลวงชนบท และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) Read More »

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับการคมนาคมอย่างยั่งยืน รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างทางลัดไปศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม คืบหน้า 90 % คาดแล้วเสร็จต้นปี 2566

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางห …

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับการคมนาคมอย่างยั่งยืน รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างทางลัดไปศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม คืบหน้า 90 % คาดแล้วเสร็จต้นปี 2566 Read More »

กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จัดเจ้าหน้าที่นำเครื่องมือเครื่องจักร เข้าทำความสะอาดทางระบายน้ำบริเวณถนนสาย สฎ.4009 อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวถึงสถาน …

กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จัดเจ้าหน้าที่นำเครื่องมือเครื่องจักร เข้าทำความสะอาดทางระบายน้ำบริเวณถนนสาย สฎ.4009 อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท เฝ้าระวังรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมกำลังคนและเครื่องมือเครื่องจักร เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เนื …

กรมทางหลวงชนบท เฝ้าระวังรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมกำลังคนและเครื่องมือเครื่องจักร เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนสาย นศ.4095 อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยถึงสถ …

กรมทางหลวงชนบท เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนสาย นศ.4095 อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท รับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร เร่งเสริมไหล่ทางบนถนนสาย ปข.2004 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป้องกันน้ำกัดเซาะเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จาก …

กรมทางหลวงชนบท รับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร เร่งเสริมไหล่ทางบนถนนสาย ปข.2004 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ป้องกันน้ำกัดเซาะเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมคอสะพานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา หลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ป …

กรมทางหลวงชนบท ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมคอสะพานในพื้นที่ จ.นครราชสีมา หลังจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด พร้อมซ่อมแซมสายทางที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็วตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จาก …

กรมทางหลวงชนบท จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด พร้อมซ่อมแซมสายทางที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็วตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »

กรมทางหลวงชนบท เผยสายทางในโครงข่ายที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จ.ภูเก็ต สามารถสัญจรผ่านได้ปกติแล้ว พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนทันทีหลังน้ำลด เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ส …

กรมทางหลวงชนบท เผยสายทางในโครงข่ายที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จ.ภูเก็ต สามารถสัญจรผ่านได้ปกติแล้ว พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนทันทีหลังน้ำลด เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม Read More »