Menu
home
>>
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ประชาสัมพันธ์ขโมยของหลวงมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี หลังตรวจพบผู้ลักลอบโจรกรรมฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพักและรางระบายน้ำ บนถนนสาย ปข.2052 และสาย ปข.2057 จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเหตุสามารถแจ้งสายด่วน 1146

“กรมทางหลวงชนบท” เปิดใช้ถนนเข้าสู่ศูนย์วิจัยโครงการหลวงขุนห้วยแห้ง จ.เชียงใหม่ กว่า 15 กม. เชื่อมทาง สร้างสุข เพื่อประชาชน บนสายทางพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Skip to content