อทช.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ จ.ตรัง

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ จ.ตรัง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่

       วันนี้ (8 ม.ค.60) เวลา 11.00 น. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.1037 แยกทางหลายหมายเลข 4 - บ้านนาตาขำ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 200 ชุด ทั้งนี้ อธิบดีฯได้กำชับให้แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ดูแลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และรายงานข้อมูลสายทางที่ประสบอุทกภัยให้กับผู้บริหารจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งให้ทุกหน่วยบริหารจัดการเส้นทาง โดยจัดหาเส้นทางเลี่ยงกรณีเส้นทางหลักไม่สามารถสัญจรผ่านได้ พร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทันที กรณีถนน/สะพานขาด ให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ชั่วคราว เช่น วางสะพานแบรี่ ถมดินคอสะพาน ตลอดจนบูรณาการร่วมกับจังหวัดในการบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชน ขณะนี้แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ประสบเหตุได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ความเสียหาย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณที่มีน้ำท่วม เพื่อเตือนและแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจุบันมีทางหลวงชนบทในพื้นที่จังหวัดตรังได้รับผลกระทบ 3 สายทาง เบื้องต้นหน่วยงานได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณต้นทางให้ทราบสถานการณ์ กรณีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ได้จัดรถบรรทุก 6 ล้อสำหรับบริการประชาชนให้เข้าถึงที่พักอาศัยได้ และเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ หากมีเส้นทางชำรุดจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราวให้สัญจรได้ภายใน 7 วัน อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังการใช้ถนนในพื้นที่ประสบภัยเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตุป้ายจราจรเตือนเส้นทางด้วย และท่านผู้ใช้เส้นทางสามารถขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

คลิกดูรูปเพิ่มเติม

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Sunday, January 8, 2017
แสดงข่าวแรก: 
แสดงข่าวแรก