หากไม่ได้รับความสะดวก ไม่ปลอดภัย หรือถนนชำรุด ในสายทางกรมทางหลวงชนบท จะติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง

Forums: 

สามารถติอต่อได้ที่ ช่องทางที่ 1  โทร. 1146

                          ช่องทางที่ 2  ระบบร้องเรียนศูนย์ระฆัง    ลิ้ง http://www.drr.go.th/bell/