วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักบำรุงทาง

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักบำรุงทาง

(13 ส.ค. 62) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักบำรุงทาง เพื่อติดตามการปรับปรุงวิธีการประเมิน 4s (Sure Safe Scenic Service) การบริหารสถานีกำกับน้ำหนัก การกำหนดราคา/เวลา แนะนำกิจกรรมเสริมผิว/ซ่อมสร้าง Para Ac/PMA/Porous, Hot Recycling, บูรณะลาดยาง ความก้าวหน้างานจ้างเหมาบริการ การปรับ Workload หมวดบำรุงทางหลวงชนบทในเขตกรุงเทพฯ และการับมอบถนนเลียบทางรถไฟ โดยมีนายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยาสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Tuesday, August 13, 2019