รทช. ตรวจติดตามโครงการ NS 2

     รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอนที่ NS2 ครั้งที่ 8 (12 ก.ย. 60)เวลา 14.00 น. นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมติดตามและหาแนวทางในการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอนที่ NS2 ครั้งที่ 8 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายจราจรในพื้นที่ปริมณฑลด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มเติมโครงข่ายเส้นทางคมนาคมของกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นรองรับเส้นทางคมนาคมสายหลักในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นตลอดจนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Wednesday, September 13, 2017
แสดงข่าวแรก: 
แสดงข่าวแรก