ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาและวิเคราะห์โครงการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบท แก่กรมเจ้าท่า วันจันทร์,17 มิ.ย. 2562 - 11:59
รทช. ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษาและวิเคราะห์โครงการด้านต่างๆ วันศุกร์,14 มิ.ย. 2562 - 16:44
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำร่างแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงคมนาคม วันศุกร์,14 มิ.ย. 2562 - 11:18
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมพิจารณาสรุปประเด็นข้อเสนอแนะการพัฒนาหมวดบำรุงทางหลวงชนบทและการพัฒนางานด้านอื่นๆ วันพฤหัสบดี,13 มิ.ย. 2562 - 16:44
กรมทางหลวงชนบท ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการดูแลบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ถนนเลียบทางรถไฟ ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดี,13 มิ.ย. 2562 - 15:22
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 5 วันพุธ,12 มิ.ย. 2562 - 16:03
กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการส่งเสริมกลไกการป้องกันการทุจริตในโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท วันพุธ,12 มิ.ย. 2562 - 14:43
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะฯได้มาตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย วันอังคาร,11 มิ.ย. 2562 - 14:19
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีเปิดสะพานกลับรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำหรุ วันจันทร์,10 มิ.ย. 2562 - 16:53
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานฯในพื้นที่ภาคกลาง วันจันทร์,10 มิ.ย. 2562 - 16:48

Pages