ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
กรมทางหลวงชนบท ประชุมผู้บริหารประจำเดือนกรกฎาคม 2561 วันศุกร์,20 ก.ค. 2561 - 11:52
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ สายทางหลวงชนบท ฉช. ๓๐๐๑ วันพฤหัสบดี,19 ก.ค. 2561 - 17:31
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3009 จ.ชลบุรี (ตอน1) วันพฤหัสบดี,19 ก.ค. 2561 - 17:29
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมเสวนาโครงการสัมมนาหน่วยงานเชื่อมโยงร่วมใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง วันพฤหัสบดี,19 ก.ค. 2561 - 17:28
กรมทางหลวงชนบท เพิ่มความรู้ให้กับบุคลากร จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะในการมุ่งผลสัมฤทธิ์” วันพฤหัสบดี,19 ก.ค. 2561 - 17:25
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามความพร้อมของแบบและประมาณราคาโครงการก่อสร้างสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดี,19 ก.ค. 2561 - 17:22
วิศวกรใหญ่ฯกรมทางหลวงชนบท มอบนโยบายในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.1120 จ.นครราชสีมา วันพฤหัสบดี,19 ก.ค. 2561 - 10:41
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2 วันพุธ,18 ก.ค. 2561 - 18:52
กรมทางหลวงชนบท ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเหล็กสำหรับราวกันอันตราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น วันพุธ,18 ก.ค. 2561 - 18:51
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน วันพุธ,18 ก.ค. 2561 - 18:50

Pages