ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
โปสเตอร์ "ประกวดตราสัญลักษณ์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม" วันศุกร์,08 มิ.ย. 2561 - 10:08
สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี) ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันพฤหัสบดี,31 พ.ค. 2561 - 14:31
ประกาศรับสมัครผู้รับทุนพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันจันทร์,28 พ.ค. 2561 - 17:31
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันศุกร์,25 พ.ค. 2561 - 17:43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของกรมทางหลวงชนบท วันศุกร์,25 พ.ค. 2561 - 17:42
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) วันพุธ,23 พ.ค. 2561 - 14:26
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาเอก) วันจันทร์,21 พ.ค. 2561 - 12:41
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา วันศุกร์,18 พ.ค. 2561 - 17:37
ขายทอดตลาดรถยนต์ กรมทางหลวงชนบท วันศุกร์,18 พ.ค. 2561 - 17:13
สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างโยธา พร. วันศุกร์,11 พ.ค. 2561 - 15:57

Pages