ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
5 ธันวาคม 2561 วันศุกร์,30 พ.ย. 2561 - 15:38
ประกาศวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันพฤหัสบดี,29 พ.ย. 2561 - 19:03
กรมทางหลวงชนบท ร่วมเตรียมความพร้อมเส้นทางและสถานที่จัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” วันที่ 9 ธ.ค.นี้ วันพุธ,28 พ.ย. 2561 - 10:54
ประกาศยกเลิกบัญชีและประกาศขึ้นบัญชี ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) วันพุธ,21 พ.ย. 2561 - 10:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วันพุธ,21 พ.ย. 2561 - 10:58
ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส วันศุกร์,16 พ.ย. 2561 - 15:11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันอังคาร,13 พ.ย. 2561 - 15:54
ื่สื่อประชาสัมพันธ์ ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม วันพุธ,07 พ.ย. 2561 - 10:22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วันจันทร์,05 พ.ย. 2561 - 18:39
สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน วันศุกร์,02 พ.ย. 2561 - 11:26

Pages