ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วันอังคาร,13 มิ.ย. 2560 - 15:51
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการดำเนินการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๓ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ วันอังคาร,13 มิ.ย. 2560 - 15:30
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ฯ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) วันอังคาร,13 มิ.ย. 2560 - 14:19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 วันอังคาร,13 มิ.ย. 2560 - 11:09
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 วันศุกร์,09 มิ.ย. 2560 - 11:36
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา วันพฤหัสบดี,08 มิ.ย. 2560 - 16:37
แขวงทางหลวงชนบทนครพนม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วันพฤหัสบดี,08 มิ.ย. 2560 - 15:21
สำนักฯ 16 (กาฬสินธุ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคร้ังที่ 1 เพิ่มเติม วันพุธ,07 มิ.ย. 2560 - 16:17
สทช.ที่15(อุดรธานี)ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วันพุธ,07 มิ.ย. 2560 - 16:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพร. และประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ พร. วันพุธ,07 มิ.ย. 2560 - 15:37

Pages