ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) วันพุธ,02 ส.ค. 2560 - 18:28
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างโยธา สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) วันพุธ,02 ส.ค. 2560 - 14:27
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) วันพุธ,02 ส.ค. 2560 - 14:22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) วันอังคาร,01 ส.ค. 2560 - 09:37
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมทางหลวงชนบท วันพฤหัสบดี,27 ก.ค. 2560 - 14:37
ITA Info Graphics (ป.ป.ช.) วันอังคาร,25 ก.ค. 2560 - 16:41
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 18 (สุพรรณบุรี) วันอังคาร,25 ก.ค. 2560 - 15:07
ประกาศรับรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สทช.ที่ 17 (เชียงราย) วันจันทร์,24 ก.ค. 2560 - 11:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 สทช.ที่ 14 (กระบี่) วันจันทร์,24 ก.ค. 2560 - 11:38
สทช.ที่ ๙ (อุตรดิตถ์) เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วันพฤหัสบดี,20 ก.ค. 2560 - 15:19

Pages