ทช.สานต่อนโยบายรัฐบาลรวมตัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีครั้งที่ ๖

กรมทางหลวงชนบท สานต่อนโยบายรัฐบาล รวมตัวออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ ๖

        วันนี้ (๔ ม.ค ๖๐) เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีและให้เกิดความตื่นตัวในการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีกิจกรรมร่วมกันภายในหน่วยงาน โดยใช้พื้นที่ลานด้านหน้าของกรมทางหลวงชนบทเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ออกกำลังกายตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่และเพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาลต่อไป

 

คลิกดูรูปเพิ่มเติม

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Wednesday, January 4, 2017
แสดงข่าวแรก: 
แสดงข่าวแรก