แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 60 แผนจัดซื้อจัดจ้าง สตง. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกาสเจตจำนง Facebook     หน่วยงานภายใน  ทช.หมอทาง