แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 60 แผนจัดซื้อจัดจ้าง สตง. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สรุปคำวินิจฉัย ประกาสเจตจำนง Facebook    หน่วยงานภายใน ลิงค์หน่วยงานราชการคมนาคม ทช.หมอทาง