ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
บทช.บรรพตพิสัย ดำเนินงานซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท วันศุกร์,09 ก.พ. 2561 - 16:59
8 กุมภาพันธ์ 2561 แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม เข้าดำเนินการตัดหญ้าข้างทาง ถนนสาย นฐ.1041 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามแก่ผู้ใช้เส้นทาง วันศุกร์,09 ก.พ. 2561 - 16:58
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟกระพริบ วันศุกร์,09 ก.พ. 2561 - 16:56
ขทช.สุพรรณบุรี งาน ตีเส้นจราจรสายสพ.3058 แยกทางหลวงหมายเลข 322 - บ้านคลองขอม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดี,08 ก.พ. 2561 - 18:03
ขทช.อุดรธานี ด้านการปรับปรุงผิวจราจร วันพฤหัสบดี,08 ก.พ. 2561 - 17:12
ขทช.สงขลา ซ่อมถนน สข.4034 วันพฤหัสบดี,08 ก.พ. 2561 - 17:10
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ดำเนินการปรับปรุงทาสีบริเวณสะพาน วันพฤหัสบดี,08 ก.พ. 2561 - 17:07
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทปากพะยูน เข้าดำเนินการซ่อมผิวจราจร พท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านจงเก วันพฤหัสบดี,08 ก.พ. 2561 - 17:05
ขทช.ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.บทช.ทับสะแก เข้าร่วมตรวจสอบการทดสอบเครื่องจักรกล วันพฤหัสบดี,08 ก.พ. 2561 - 17:02
บทช.บรรพตพิสัย ดำเนินงานซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท วันพฤหัสบดี,08 ก.พ. 2561 - 17:01

Pages