Menu

ข่าวกิจกรรม

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ได้ดำเนินโครงการก …

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น Read More »

MOU โครงการจ้างก่อสร้างถนนสายศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง – บ.ห้วยโป่งผาลาด

17 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายวีรยุทธ มหานิล วิศวกรโยธาปฏิบัต …

MOU โครงการจ้างก่อสร้างถนนสายศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง – บ.ห้วยโป่งผาลาด Read More »

สวว.ตรวจเอกสารและเครื่องมือตามระบบ QCS ของ ขทช.แม่ฮ่องสอน

สวว.ตรวจเอกสารและเครื่องมือตามระบบ QCS ของ ขทช.แม่ฮ่องส …

สวว.ตรวจเอกสารและเครื่องมือตามระบบ QCS ของ ขทช.แม่ฮ่องสอน Read More »

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างจังหวัด เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำชี เชื่อม จ.บุรีรัมย์ – จ.สุรินทร์ ร่นระยะทาง 40 กิโลเมตร เดินหน้าเร็วกว่าแผน คาดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้ในปี 2567 นี้

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ก …

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งระหว่างจังหวัด เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำชี เชื่อม จ.บุรีรัมย์ – จ.สุรินทร์ ร่นระยะทาง 40 กิโลเมตร เดินหน้าเร็วกว่าแผน คาดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้ในปี 2567 นี้ Read More »

🌻 ทช.พาเที่ยว หมู่บ้านไม้ดอก ไม้ประดับ คลอง 15 จ.นครนายก นย.3012 🌳 #คิดถึงที่เที่ยวคิดถึงกรมทางหลวงชนบท

ทช.พาเที่ยว หมู่บ้านไม้ดอก ไม้ประดับ คลอง 15 จ.นครนายก …

🌻 ทช.พาเที่ยว หมู่บ้านไม้ดอก ไม้ประดับ คลอง 15 จ.นครนายก นย.3012 🌳 #คิดถึงที่เที่ยวคิดถึงกรมทางหลวงชนบท Read More »

Skip to content