Menu
home
>>
>>
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
>>
หน้า 2

ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

อื่นๆ

สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง (ขั้นตอนก่อนดำเนินการก่อสร้าง) จำนวน 2 โครงการ ให้ผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ดังนี้ 1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.4022 แยก ทล.2043 – บ.กอกแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 2.โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอ.3064 แยก ทล.214 – บ.ธวัชบุรี อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ขทช.พิจิตร เชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมงานซ่อมบำรุงปกติ (ด้วยแผ่นพับ ซ.1) กิจกรรมบำรุงรักษาทาง และไฟฟ้าแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในสายทาง พจ.2043 , สายทาง พจ.2033

Scroll Up Skip to content