Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)
(9 ก.ค. 67) นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ซึ่งมีแขวงทางหลวงชนบท (ขทช.) ในสังกัดประกอบด้วย ขทช.นครสวรรค์ ขทช.กำแพงเพชร ขทช.ตาก ขทช.พิจิตร และขทช.อุทัยธานี ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องการบริหารงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทให้มีความเหมาะสมกับระยะทางที่รับผิดชอบ การพิจารณาถนนที่จะยกระดับชั้นทางให้มีความเหมาะสม รวมถึงติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จากนั้น รองอธิบดีฯ ได้เดินตรวจเยี่ยมบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ และได้เน้นย้ำให้ดูแลจัดสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร พร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจของกรมเพื่อประชาชนด้วยดีมาโดยตลอด

อื่นๆ

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนเชิงลาดสะพานท่าสว่างชุมแสง ฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองบองอ จ.นราธิวาส ร่นระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง หมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content