Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

(9 ก.ค.67) นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านดำเนินงาน) ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้เน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ทช. โดยสะพานดังกล่าวจะสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้สัญจรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีนายจุติ ใคร่ครวญ รักษาการในตำแหน่งวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักก่อสร้างสะพาน นายจตุพร เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมลงพื้น โดยมีนายพุทธิพงศ์ หะลีห์รัตนวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 3 สำนักก่อสร้างสะพาน เป็นผู้นำลงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนเชิงลาดสะพานท่าสว่างชุมแสง ฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองบองอ จ.นราธิวาส ร่นระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง หมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content