Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 30/2567 เรื่อง นวัตกรรมการป้องกันการกัดเซาะที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ (Application zoom)
(9 ก.ค.67) นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 มอบหมายให้ นายธนกฤต เกตุสงเคราะห์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะะห์ นายวิษณุ ของสันเทียะ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 30/2567 หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการป้องกันการกัดเซาะที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” วิทยากรโดย ดร. ชโนดม เลิศสุริยะกุล วิศวกรเทคนิคอาวุโส และนายศวัส วิศิษฏ์ศาสตร์กุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จาก บริษัท มัคคาเฟอร์รี่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Application zoom) ณ ห้องประชุมศิรินิรันดร์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

อื่นๆ

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนเชิงลาดสะพานท่าสว่างชุมแสง ฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองบองอ จ.นราธิวาส ร่นระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง หมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content