Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ณ แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก
(9 ก.ค. 67) นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ซึ่งมีแขวงทางหลวงชนบท (ขทช.) ในสังกัดประกอบด้วย ขทช.อุตรดิตถ์ ขทช.พิษณุโลก ขทช.เพชรบูรณ์ และขทช.สุโขทัย ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมได้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำในเรื่องการบริหารงานการดำเนินงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทให้มีความเหมาะสมกับระยะทางที่รับผิดชอบ การพิจารณาถนนที่จะยกระดับชั้นทางให้มีความเหมาะสม รวมถึงได้กำชับในเรื่องการบริหารบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีนายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 นายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักบำรุงทาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท (ผอ.ขทช.) ในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน เข้าร่วมประชุม
นอกจากนี้ รองอธิบดีฯ ยังได้เดินตรวจเยี่ยมบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ และได้เน้นย้ำให้ดูแลจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจของกรมเพื่อประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงที่ผ่านมา โดยมีนายวลาวัต บินอุมาร์ ผอ.ขทช.พิษณุโลก นำเยี่ยมชมสำนักงานฯ และให้การต้อนรับ ณ แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

อื่นๆ

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนเชิงลาดสะพานท่าสว่างชุมแสง ฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองบองอ จ.นราธิวาส ร่นระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง หมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content