Menu
home
>>
สทช.ที่ 11 ร่วมพิธีเปิดโครงการคมนาคมร่วมใจปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และรับมอบกล้าไม้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายพิสุทธิ์ สุทธิพูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 นายรักชาติ บุหงาชาติ รักษาการในตำแหน่งวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สทช.ที่ 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคมนาคมร่วมใจปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และรับมอบกล้าไม้ โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

อื่นๆ

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนเชิงลาดสะพานท่าสว่างชุมแสง ฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองบองอ จ.นราธิวาส ร่นระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง หมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content