Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

(21 มิ.ย.67) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) เพื่อตรวจสอบโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลโครงการและความพร้อมในการดำเนินงาน โดยในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีโครงการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 โครงการ (18 กิจกรรม) ในจังหวัดนครราชสีมา โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านดำเนินงาน) และนายชิตณุพงศ์ ชัยสุขนิพัทธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโครงข่าย กองแผนงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

อื่นๆ

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนเชิงลาดสะพานท่าสว่างชุมแสง ฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองบองอ จ.นราธิวาส ร่นระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง หมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content