Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรม “พบปะยามเช้า”

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พบปะพูดคุย และโครงการ “Drr.11 Healthy Life” เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรง และยังได้ลุ้นรางวัลโดยการส่งผลการออกกำลังกายชิงรางวัลในทุกเดือน / 3 เดือน / 1 ปี ซึ่งรางวัลผลการออกกำลังกายประจำเดือนพฤษภาคม 2567 มี 4 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท ได้แก่ 1.นายธงรพ แก้วงาม 2.น.ส.ศรีสุดา ทรีย์มาติพันธ์ 3.น.ส.ชนม์นิภา ศรีรักษา 4.นางรุ้ง ก่อเกื้อ และโครงการโหวต “ขวัญใจมหาชน” สทช.ที่ 11 (สฎ.) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันโหวต ผู้ที่ได้รับการโหวตจากเจ้าหน้าที่ที่มีแนนโหวตมากที่สุดจะได้รับรางวัล ซึ่งรางวัล “ขวัญใจมหาชน” สทช.ที่ 11 (สฎ.) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 มี 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท ได้แก่ นางพารณีย์ พุ่มนึก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานประจำส่วนบูรณะ ซึ่งโครงการดี ๆ ดังกล่าว ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากนายพิสุทธิ์ สุทธิพูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 ภายใต้โครงการ “พัฒนาความสุข”

อื่นๆ

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนเชิงลาดสะพานท่าสว่างชุมแสง ฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองบองอ จ.นราธิวาส ร่นระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง หมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content