Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

(18 มิ.ย. 67) นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ซึ่งมีแขวงทางหลวงชนบท (ขทช.) ในสังกัดประกอบด้วย ขทช.ปทุมธานี ขทช.นนทบุรี ขทช.สมุทรปราการ ขทช.พระนครศรีอยุธยา และ ขทช.อ่างทอง ทั้งนี้ รองอธิบดีฯ ได้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งได้เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก โดยให้ติดตั้งป้ายเตือน ติดตั้งสัญญาณไฟให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ รองอธิบดีฯ ยังได้เดินตรวจเยี่ยมบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ และได้กำชับให้ดูแลจัดสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ ตลอดจนได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจของกรมเพื่อประชาชนด้วยดีมาโดยตลอด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของบุคลากร

สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีนายอำนาจ หงษ์แสนยาธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 รักษาราชแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 และนายธงชัย วรวิทยธาดา วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ พร้อมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

อื่นๆ

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนเชิงลาดสะพานท่าสว่างชุมแสง ฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองบองอ จ.นราธิวาส ร่นระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง หมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content