Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท เข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตกท่อระบายน้ำ โครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังจากได้รับรายงานดังกล่าว สำนักก่อสร้างสะพาน ได้สั่งผู้รับจ้างให้หยุดดำเนินการก่อสร้างทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ซึ่งให้ดำเนินการปิดฝาท่อโดยใช้แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปทั้งหมดให้เรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขผิวจราจรที่เป็นหลุมบ่อของทางเบี่ยงจราจรภายในโครงการให้เรียบร้อย รวมถึงแก้ไขทางเชื่อมเอกชนและซอยสาธารณะที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนได้สั่งการให้ผู้รับจ้างประสานผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อดูแลค่ารักษาพยาบาล ค่าเยียวยา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อระเบียบ
อย่างไรก็ตาม ทช.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนของประชาชนต่อไป

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Skip to content