Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางบนสะพานกรุงเทพ ในคืนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ขอแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางบนสะพานกรุงเทพ เนื่องจากจะมีการปิดการจราจรเพื่อซ่อมแซมระบบเปิด-ปิด ของสะพาน ในคืนวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ช่วงเวลา 22.00 น. ถึง เวลา 04.00 น. ของวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านสะพานกรุงเทพ หลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและเวลาดังกล่าว โดยแนะนำให้ใช้เส้นทางบนสะพานพระราม 3 หรือสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทดแทน อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจร พร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ นายวินธ์ธร อูปคำ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-4448-5458

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Skip to content