Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการงานบำรุงถนนสาย กจ.6043 จ.กาญจนบุรี (ตอนที่1)
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนโครงการงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย กจ.6043 น้ำตกเอราวัณ – น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (ตอนที่ 1) โดยแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง ทช. ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในการประชุม ทช.ได้นำเสนอความเป็นมา ลักษณะโครงการ รายงานขั้นตอนการก่อสร้าง พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย กจ.6043 น้ำตกเอราวัณ – น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (ตอนที่1) โดยจะดำเนินการตั้งแต่ช่วง กม.ที่ 3+000 ถึง 4+775 ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร รวมระยะทาง 1.775 กิโลเมตร และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2567 เพื่อส่งเสริมการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ สร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนต่อไป

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Skip to content