Menu
home
>>
ดำเนินการตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ ร่วมกับ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

ดำเนินการตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ ร่วมกับ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Skip to content