Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท รับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิด จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเปิดเส้นทางถนนสาย ตก.4007 จ.ตาก หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทตาก ระดมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและทำความสะอาดผิวจราจรถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.4007 แยก ทล.1090 – บ้านพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก บริเวณช่วง กม.ที่ 2+900 – 2+950 หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้นำเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดทางระบายน้ำ กำจัดเศษวัชพืช และดินโคลน ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทช.ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาในบริเวณที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ตามแนวทางการรับมือช่วงฤดูฝนของกรมทางหลวงชนบท โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content