Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ประชุมติดตามการดำเนินโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี
สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีนายสิทธิชัย ศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ร่วมประชุม โดยมีนายจิระศักดิ์ วัชรกรโยธิน วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักก่อสร้างสะพาน รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม ณ จังหวัดนนทบุรี

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content