Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 32567 ร่วมกับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

(14 พ.ค. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 “ฐานเศรษฐกิจสีเขียว และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายสำราญ สวัสดิ์พูน วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) นายอนุพงศ์ จงหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 นายจิระศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 1 สำนักก่อสร้างสะพาน และคณะ เข้าร่วมการประชุม พร้อมนำเสนอรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1010 แยก ทล.4 – บ้านหนองโรง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content