Menu
home
>>
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมลงพื้นที่ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการในพื้นที่ จ.เพชรบุรี

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมลงพื้นที่ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการในพื้นที่ จ.เพชรบุรี

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับฟังโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งได้เยี่ยมชมการสาธิตการแข่งขันกีฬาวัวลาน – วัวเทียมไถ ของสมาคมอนุรักษ์วัวลานพื้นบ้าน กลุ่มจังหวัดภาคกลาง พร้อมด้วยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายอนุพงศ์ จงหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 พร้อมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content