Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จ.นครราชสีมา
(15 เม.ย. 67) นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ของแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยรองอธิบดีฯ ได้เน้นย้ำเรื่องการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยอย่างเข้มข้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับ ประกอบกับการเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ตลอดทั้งวัน ต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการ การอำนวยความสะดวก และการดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด ให้ประชาชนมีความอุ่นใจในการใช้เส้นทาง ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน”
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.drr.go.th

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content