Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)
(14 เม.ย. 67) นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยขอให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เตรียมพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึง การจัดชุดลาดตระเวนเคลื่อนที่ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังได้กำชับเรื่องการเก็บข้อมูลสถิติการให้บริการและสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการนำมาปรับปรุงแก้ไข ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลงที่สุด ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางอย่างสะดวกปลอดภัย ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน”

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content