Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จ.อุทัยธานี
(14 เม.ย. 67) นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ของแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี เพื่อติดตามการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาล โดยรองอธิบดีฯ ได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลความปลอดภัย การเฝ้าระวังอุบัติเหตุการตรวจเช็คอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟส่องสว่างในสายทางให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การจัดชุดลาดตระเวนคอยอำนวยความสะดวกในสายทางอย่างเข้มงวด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียในช่วงเทศกาลให้ได้มากที่สุด เพิ่มความอุ่นใจของประชาชนที่ใช้เส้นทาง ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน” ทั้งนี้รองอธิบดีฯ ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มีความตั้งใจในการให้บริการและเสียสละเวลาปฏิบัติงานช่วงวันหยุดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content