Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ของแขวงทางหลวงชนบท ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(13 เม.ย. 67) นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ แขวงทางหลวงชนบทยะลา แขวงทางหลวงชนบทปัตตานี และแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาล โดยมีนายชัยยุทธ เขียวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 นายเรวัต ใจสะอาด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยะลา นายอํานวย สุขเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี นายสมชัย ไกรดํา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวม

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content