Menu
home
>>
สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจบริการประชาชน”

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายพิสุทธิ์ สุทธิพูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 พร้อมด้วยนายอมร ศรีใส ผอ.ส่วนเครื่องกล นายสุทธิพงศ์ หีตช่วย ผอ.ส่วนบูรณะ นางณัฏฐ์ณิศา จันทร์ใหม่ ผอ.ส่วนอำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 “เดินทางทั่วไทย คมนาคมสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจบริการประชาชน” ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content