Menu
home
>>
ขทช.นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน และ ปล่อยรถเคลื่อนที่เร็ว ลาดตระเวนในพื้นที่ ที่มีจุดเสี่ยงอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวก และ ปลอดภัย แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2567

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content