home
>>
กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างและยกระดับถนนทางหลวงชนบทสาย จบ.3010 แยก ทล.317 – บ้านทุ่งตาอิน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย (MOU) ระหว่างกรมทางหลวงชนบท ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชน โครงการก่อสร้างและยกระดับชั้นทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงชนบทสาย จบ.3010 แยก ทล.317 – บ้านทุ่งตาอิน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างและให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอความเป็นมาและลักษณะของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอและความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังได้มีการลงพื้นที่สำรวจแนวเขตก่อสร้างร่วมกับประชาชนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 1

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระหว่างอำเภอจังหวัด ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซ่อมบำรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนสาย สร.3011 จ.สุรินทร์ กว่า 17 กิโลเมตร คืบหน้า 67 % คาดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

กรมทางหลวงชนบท เชื่อมสองตำบล สร้างสะพานข้ามแควหนุมาน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คืบหน้า 80 % เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมฟื้นฟูถนนสาย กพ.4034 จ.กำแพงเพชร เนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมทางหลวงชนบท