Menu

ข่าวสมัครงาน

ประกาศข่าวรับสมัครงาน

icon

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

download ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่ …

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ Read More »

icon

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศ …

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ Read More »

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคร …

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ Read More »

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่ …

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา Read More »

Skip to content